Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Monitorowanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych
— II i III runda

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

ROZPOCZĘŁA SIĘ REALIZACJA OSTATNIEJ FALI BADANIA „MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH – II I III RUNDA”

W najbliższym czasie będziemy kontaktować się z Absolwentkami i Absolwentami poprzez przekazany nam numer telefonu, email lub adres, w celu zaproszenia do badania realizowanego przez Ankieterki i Ankieterów.

Zaproszenie do udziału w badaniu otrzymają Absolwentki i Absolwenci, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową w 2021 roku (3 fala wywiadów indywidualnych).

Ankieterki i Ankieterzy, którzy będą się kontaktować z Absolwentkami i Absolwentami, to osoby reprezentujące realizatorów badania, tj. firmy PBS i DANAE.

Jednocześnie informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną sposób realizacji badania został dostosowany do obecnych warunków.

O projekcie

PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY W LATACH 2019–2023 NA TERENIE CAŁEJ POLSKI. ZA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ODPOWIEDZIALNE SĄ FIRMY PBS I DANAE WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAŃ EDUKACYJNYCH.

Badanie realizowane jest w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych

MLASZ to szeroko zakrojone przedsięwzięcie badawcze mające na celu monitorowanie losów zawodowych młodzieży i młodych dorosłych na tle podejmowanych przez nich wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz poznanie mocnych stron edukacji zawodowej i zidentyfikowanie obszarów problemowych.

Poszczególnymi modułami badawczymi zostaną objęci:

 • uczniowie szkół zawodowych
 • absolwenci szkół zawodowych
 • dyrektorzy szkół zawodowych

Projekt jest częścią szerszego Systemu Badania Losów Absolwentów,
tworzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie
losyabsolwentow.ibe.edu.pl

Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że absolwenci stają przed istotnym wyzwaniem podczas poszukiwania zatrudnienia spełniającego ich oczekiwania, a z drugiej strony uwzględniającego oczekiwania pracodawcy.

Moduły badania

W PROJEKCIE ZAPLANOWANO OGÓLNOPOLSKIE, REPREZENTATYWNE BADANIE ILOŚCIOWE, REALIZOWANE W KILKU TYSIĄCACH TECHNIKÓW, SZKÓŁ BRANŻOWYCH I STOPNIA ORAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH. JEDNYM Z JEGO KLUCZOWYCH ELEMENTÓW JEST BADANIE UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH NAUKĘ W SEMESTRZE LETNIM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021, KTÓRE OBEJMUJE BADANIE ONLINE ZE WSZYSTKIMI UCZNIAMI ORAZ WYWIADY INDYWIDUALNE Z WYLOSOWANYMI OSOBAMI. PIERWSZY ETAP BADANIA BĘDZIE REALIZOWANY Z UCZNIAMI PODCZAS NAUKI W SZKOLE, KOLEJNE ETAPY – Z ABSOLWENTAMI, NA PRZESTRZENI KILKU MIESIĘCY OD UKOŃCZENIU SZKOŁY.

Udział w badaniu weźmie ponad 10 000 uczniów ostatnich klas z min. 2 000 szkół z całej Polski. To badanie obejmie wszystkich uczniów ostatnich klas. Badanie będzie polegało na wypełnieniu krótkiej ankiety w formie online. Realizacja badania odbędzie się podczas nauki w szkole, w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 (dokładny termin zostanie wyznaczony przez placówkę edukacyjną).

Osoby, które wzięły udział w badaniu, kilka miesięcy po ukończeniu szkoły zostaną poproszone o wypełnienie krótkiej ankiety internetowej, dotyczącej aktualnej sytuacji edukacyjnej i zawodowej. Link do badania zostanie przesłany na podany przez ucznia adres e-mail. Planowane terminy kolejnych badań: X – XII 2021, I – III 2022.

Wywiady zostaną przeprowadzone z ponad 13 000 uczniów z około 1 000 szkół z całej Polski. To badanie obejmie uczniów mających nie więcej niż 29 lat, którzy zostaną wybrani w ramach losowania. Badanie będzie przeprowadzone przez ankietera na laptopie. Realizacja badania odbędzie się podczas nauki w szkole, w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 (dokładny termin zostanie wyznaczony przez placówkę edukacyjną).

Osoby, które wzięły udział w badaniu, kilka miesięcy po ukończeniu szkoły zostaną zaproszone do rozmowy z ankieterem na temat aktualnej sytuacji edukacyjnej i zawodowej. Planowane terminy kolejnych badań: I – V 2022, IX 2022 – II 2023.

W badaniu wezmą udział dyrektorzy ponad 2 000 szkół zawodowych z całej Polski. Badanie będzie polegało na wypełnieniu krótkiej ankiety w formie online. Realizacja badania odbędzie w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021.

Zdobycie dyplomu i wybory edukacyjno-zawodowe po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej w znaczący sposób decydują o kształcie kariery zawodowej.

Harmonogram badań

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW MONITORINGU LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH.

BADANIE ONLINE UCZNIÓW

WYWIADY INDYWIDUALNE
Z UCZNIAMI

BADANIE ONLINE DYREKTORÓW

 • I – VI 2021

  Realizacja badania z uczniami.

 • X – XII 2021

  Realizacja badania z absolwentami po ukończeniu szkoły.

 • I – III 2022

  Realizacja badania z absolwentami po ukończeniu szkoły.

 • I – VI 2021

  Realizacja badania z uczniami.

 • I – V 2022

  Realizacja badania z absolwentami po ukończeniu szkoły.

 • IX 2022 – II 2023

  Realizacja badania z absolwentami po ukończeniu szkoły.

 • I – VI 2021

  Realizacja badania z dyrektorami.

Kontakt

kontakt
 • Absolwencie!

  ZMIENIŁY SIĘ TWOJE DANE KONTAKTOWE?
  POINFORMUJ NAS O TYM.

 • +48 22 122 88 56

  Infolinia projektu
  czynna Pn-Pt 9:00-17:00

 • +48 882 147 675

  WhatsApp — infolina projektu
  czynna Pn-Pt 9:00-17:00

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w projekcie „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” można uzyskać u inspektorów ochrony danych podmiotów realizujących projekt, kontaktując się poprzez adresy poczty elektronicznej: iod@pbs.pl oraz iod@danae.com.pl