Monitorowanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

Zbliża się kolejna edycja badania panelowego. Z Respondentami wkrótce będą się kontaktować Ankieterzy, aby umówić się na wywiad.

Jeśli jesteś Respondentem, więcej informacji na temat badania znajdziesz w zakładce „Strefa Respondenta”, po wybraniu „Respondent w badaniu panelowym”.

O Projekcie

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018 na terenie całej Polski. Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialna jest firma PBS we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych.

Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych

To szeroko zakrojone przedsięwzięcie badawcze mające na celu monitorowanie losów zawodowych młodzieży i młodych dorosłych na tle podejmowanych przez nich wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz poznanie mocnych stron edukacji zawodowej i zidentyfikowanie obszarów problemowych.

Poszczególnymi modułami badawczymi zostaną objęci:

  • uczniowie szkół zawodowych
  • absolwenci szkół zawodowych
  • dyrektorzy
  • nauczyciele
  • doradcy edukacyjno-zawodowi
  • przedstawiciele samorządów
  • pracodawcy

Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że absolwenci stają przed istotnym wyzwaniem podczas poszukiwania zatrudnienia spełniającego ich oczekiwania, a z drugiej strony uwzględniającego oczekiwania pracodawcy.

Moduły Badania

W projekcie zaplanowano zarówno ogólnopolskie, reprezentatywne badania ilościowe, jak i jakościowe wywiady pogłębione. Działania te przyczynią się do stworzenia i przetestowania jednolitego systemu monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych w Polsce, dostarczającego danych, pozwalających kształtować trafne rekomendacje rozwojowe odnośnie systemu kształcenia zawodowego.

Badanie absolwentów (pilotażowe)

Moduł obejmie powtórne wywiady na próbie adresowej 3000 uczestników „Badania losów absolwentów szkół zawodowych”, przeprowadzonego w 2015 roku przez Instytut Badań Edukacyjnych wśród uczniów ostatnich klas szkół zawodowych. Realizacja odbędzie się na początku 2017 roku.

Badanie audytoryjne uczniów

Udział w dwudziestominutowej ankiecie weźmie ponad 14.000 uczniów ostatnich klas z 750 wylosowanych szkół z całej Polski. Do badania zostaną zaproszone osoby mające nie więcej niż 29 lat. Dodatkowo, zostaną przeprowadzone wywiady z dyrektorami szkół. Realizacja odbędzie się w ostatnim semestrze roku szkolnego 2016/2017.

Badanie panelowe uczniów

Do udziału w wywiadach zaproszonych zostanie ponad 10.000 uczniów ostatnich klas z 600 wylosowanych szkół zawodowych z całej Polski. Uczniowie nie mogą mieć więcej niż 29 lat. W szkołach przeprowadzone zostaną również wywiady z dyrektorami. Realizacja odbędzie się w ostatnim semestrze roku szkolnego 2016/2017.

Powtórne badanie panelowe

Pod koniec roku 2017 ankieterzy ponownie nawiążą kontakt z absolwentami szkół zawodowych, którzy brali udział w badaniu panelowym uczniów w roku szkolnym 2016/2017. Respondenci zostaną zaproszeni do udziału w module obejmującym powtórne wywiady. Realizacja odbędzie się w pierwszej połowie 2018 roku.

Badanie dyrektorów

W badaniu wezmą udział dyrektorzy 1350 wylosowanych szkół zawodowych z całej Polski. Ankieterzy zaproszą respondentów do udziału w wywiadach, które zostaną przeprowadzone w ostatnim semestrze roku szkolnego 2016/2017.

Badania jakościowe

Moduł jakościowy obejmie 70 indywidualnych wywiadów pogłębionych i 30 zogniskowanych wywiadów grupowych, w których wezmą udział dyrektorzy, właściciele lub przedstawiciele organów założycielskich szkół zawodowych, nauczyciele przedmiotów zawodowych, uczniowie i absolwenci szkół zawodowych, pracodawcy, doradcy edukacyjno-zawodowi pracujący w szkołach oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego na poziomie powiatu. Realizacja badań zakończy się w III kwartale 2017 roku.

Zdobycie dyplomu i wybory edukacyjno-zawodowe po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej decydują w znaczący sposób o kształcie kariery zawodowej.

Harmonogram Badań

Harmonogram działań w badaniu audytoryjnym i panelowym monitoringu losów absolwentów szkół zawodowych.

Badania audytoryjne
1

II - III 2017

Nawiązanie kontaktu ze szkołami oraz uczniami.
2

III - IV 2017

Sesje badawcze z uczniami.
Badania pilotażowe
1

III - VI 2017

Nawiązanie kontaktu i indywidualne wywiady z absolwentami.
Badania dyrektorów
1

II - III 2017

Nawiązanie kontaktu ze szkołami.

2

III - VI 2017

Indywidualne wywiady z dyrektorami.
Badania jakościowe
1

III - IV 2017

Rekrutacja respondentów.
2

III - VII 2017

Realizacja badań IDI i FGI.
Badania panelowe
1

II - III 2017

Nawiązanie kontaktu ze szkołami oraz losowanie uczniów.
2

III - VI 2017

Indywidualne wywiady z uczniami.
3

I - VI 2018

Nawiązanie kontaktu z respondentami, absolwentami
oraz II etap wywiadów indywidualnych.

Kontakt

800 107 109

Bezpłatna infolinia
czynna Pn-Pt 10:00-18:00

losyabsolwentow@pbs.pl

E-Mail

Absolwencie!

ZMIENIŁY SIĘ TWOJE DANE KONTAKTOWE? POINFORMUJ NAS O TYM KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO.


Pytanie dotyczące projektuZmiana danych kontaktowychInne


[recaptcha]