Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Monitorowanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych
— II i III runda

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

ROZPOCZĘŁA SIĘ REALIZACJA BADANIA „MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH — II I III RUNDA” W SZKOŁACH.

Z poszczególnymi szkołami sukcesywnie będą się kontaktować realizatorzy badania: firmy PBS i Danae.

Jednocześnie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną nastąpiły zmiany w realizacji niektórych modułów badawczych. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół prowadzone jest wyłącznie badanie z dyrektorami oraz badanie z uczniami za pomocą ankiet internetowych.

O projekcie

PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY W LATACH 2019-2022 NA TERENIE CAŁEJ POLSKI. ZA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ODPOWIEDZIALNE SĄ FIRMY PBS I DANAE WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAŃ EDUKACYJNYCH.

Badanie realizowane jest w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych

MLASZ to szeroko zakrojone przedsięwzięcie badawcze mające na celu monitorowanie losów zawodowych młodzieży i młodych dorosłych na tle podejmowanych przez nich wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz poznanie mocnych stron edukacji zawodowej i zidentyfikowanie obszarów problemowych.

Poszczególnymi modułami badawczymi zostaną objęci:

 • uczniowie szkół zawodowych
 • absolwenci szkół zawodowych
 • dyrektorzy szkół zawodowych

Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że absolwenci stają przed istotnym wyzwaniem podczas poszukiwania zatrudnienia spełniającego ich oczekiwania, a z drugiej strony uwzględniającego oczekiwania pracodawcy.

Moduły badania

W PROJEKCIE ZAPLANOWANO OGÓLNOPOLSKIE, REPREZENTATYWNE BADANIE ILOŚCIOWE, REALIZOWANE W KILKU TYSIĄCACH TECHNIKÓW, SZKÓŁ BRANŻOWYCH I STOPNIA ORAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH. JEDNYM Z JEGO KLUCZOWYCH ELEMENTÓW JEST BADANIE UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH NAUKĘ W SEMESTRZE LETNIM ROKU SZKOLNEGO 2019/2020, KTÓRE OBEJMUJE BADANIE ONLINE ZE WSZYSTKIMI UCZNIAMI ORAZ WYWIADY INDYWIDUALNE Z WYLOSOWANYMI OSOBAMI. PIERWSZY ETAP BADANIA BĘDZIE REALIZOWANY Z UCZNIAMI PODCZAS NAUKI W SZKOLE, KOLEJNE ETAPY – Z ABSOLWENTAMI, NA PRZESTRZENI KILKU MIESIĘCY OD UKOŃCZENIU SZKOŁY.

Udział w badaniu weźmie ponad 10 000 uczniów ostatnich klas z min. 2 000 szkół z całej Polski. To badanie obejmie wszystkich uczniów ostatnich klas. Badanie będzie polegało na wypełnieniu krótkiej ankiety w formie online. Realizacja badania odbędzie się podczas nauki w szkole, w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020 (dokładny termin zostanie wyznaczony przez placówkę edukacyjną).

Osoby, które wzięły udział w badaniu, kilka miesięcy po ukończeniu szkoły zostaną poproszone o wypełnienie krótkiej ankiety internetowej, dotyczącej aktualnej sytuacji edukacyjnej i zawodowej. Link do badania zostanie przesłany na podany przez ucznia adres e-mail. Planowane terminy kolejnych badań: X – XII 2020, IV – VI 2021, X – XII 2021.

Wywiady zostaną przeprowadzone z ponad 15 000 uczniami z min. 1 000 szkół z całej Polski. To badanie obejmie uczniów mających nie więcej niż 29 lat, którzy zostaną wybrani w ramach losowania. Badanie będzie przeprowadzone przez ankietera na laptopie. Realizacja badania odbędzie się podczas nauki w szkole, w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020 (dokładny termin zostanie wyznaczony przez placówkę edukacyjną).

Osoby, które wzięły udział w badaniu, kilka miesięcy po ukończeniu szkoły zostaną zaproszone do rozmowy z ankieterem na temat aktualnej sytuacji edukacyjnej i zawodowej. Planowane terminy kolejnych badań: I – VI 2021, X 2021 – III 2022.

W badaniu wezmą udział dyrektorzy ponad 2 000 szkół zawodowych z całej Polski. Badanie będzie polegało na wypełnieniu krótkiej ankiety w formie online. Realizacja badania odbędzie w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Zdobycie dyplomu i wybory edukacyjno-zawodowe po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej w znaczący sposób decydują o kształcie kariery zawodowej.

Harmonogram badań

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW MONITORINGU LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH.

BADANIE ONLINE UCZNIÓW

WYWIADY INDYWIDUALNE
Z UCZNIAMI

BADANIE ONLINE DYREKTORÓW

 • I – VI 2020

  Realizacja badania z uczniami w szkołach.

 • X – XII 2020

  Realizacja badania z absolwentami po ukończeniu szkoły.

 • IV – VI 2021

  Realizacja badania z absolwentami po ukończeniu szkoły.

 • X – XII 2021

  Realizacja badania z absolwentami po ukończeniu szkoły.

 • I – VI 2020

  Realizacja badania z uczniami w szkołach.

 • I – VI 2021

  Realizacja badania z absolwentami po ukończeniu szkoły.

 • X 2021 – III 2022

  Realizacja badania z absolwentami po ukończeniu szkoły.

 • I – VI 2020

  Realizacja badania z dyrektorami w szkołach.

Kontakt

kontakt
 • Absolwencie!

  ZMIENIŁY SIĘ TWOJE DANE KONTAKTOWE?
  POINFORMUJ NAS O TYM.

 • +48 22 122 88 56

  Infolinia projektu
  czynna Pn-Pt 9:00-17:00