Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój - Rzeczpospolita Polska - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Monitorowanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych — II i III runda

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rozpoczęła się realizacja badania „Monitorowanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych – II i III runda” w szkołach.

Z poszczególnymi szkołami sukcesywnie będą się kontaktować realizatorzy badania: firmy PBS i Danae.

O Projekcie

Projekt będzie realizowany w latach 2019-2022 na terenie całej Polski. Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialne są firmy PBS i Danae we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych.

Badanie realizowane jest w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych

MLASZ to szeroko zakrojone przedsięwzięcie badawcze mające na celu monitorowanie losów zawodowych młodzieży i młodych dorosłych na tle podejmowanych przez nich wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz poznanie mocnych stron edukacji zawodowej i zidentyfikowanie obszarów problemowych.

Poszczególnymi modułami badawczymi zostaną objęci:

  • uczniowie szkół zawodowych
  • absolwenci szkół zawodowych
  • dyrektorzy szkół zawodowych

Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że absolwenci stają przed istotnym wyzwaniem podczas poszukiwania zatrudnienia spełniającego ich oczekiwania, a z drugiej strony uwzględniającego oczekiwania pracodawcy.

Moduły Badania

W projekcie zaplanowano ogólnopolskie, reprezentatywne badanie ilościowe, realizowane w kilku tysiącach techników, szkół branżowych I stopnia oraz szkół policealnych. Jednym z jego kluczowych elementów jest badanie uczniów kończących naukę w semestrze letnim roku szkolnego 2019/2020, które obejmuje badanie online ze wszystkimi uczniami oraz wywiady indywidualne z wylosowanymi osobami. Pierwszy etap badania będzie realizowany z uczniami podczas nauki w szkole, kolejne etapy – z absolwentami, na przestrzeni kilku miesięcy od ukończeniu szkoły.

Badanie online uczniów

Udział w badaniu weźmie ponad 10 000 uczniów ostatnich klas z min. 2 000 szkół z całej Polski. To badanie obejmie wszystkich uczniów ostatnich klas. Badanie będzie polegało na wypełnieniu krótkiej ankiety w formie online. Realizacja badania odbędzie się podczas nauki w szkole, w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020 (dokładny termin zostanie wyznaczony przez placówkę edukacyjną).

Osoby, które wzięły udział w badaniu, kilka miesięcy po ukończeniu szkoły zostaną poproszone o wypełnienie krótkiej ankiety internetowej, dotyczącej aktualnej sytuacji edukacyjnej i zawodowej. Link do badania zostanie przesłany na podany przez ucznia adres e-mail. Planowane terminy kolejnych badań: X – XII 2020, IV – VI 2021, X – XII 2021.

Wywiady indywidualne z uczniami

Wywiady zostaną przeprowadzone z ponad 15 000 uczniami z min. 1 000 szkół z całej Polski. To badanie obejmie uczniów mających nie więcej niż 29 lat, którzy zostaną wybrani w ramach losowania. Badanie będzie przeprowadzone przez ankietera na laptopie. Realizacja badania odbędzie się podczas nauki w szkole, w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020 (dokładny termin zostanie wyznaczony przez placówkę edukacyjną).

Osoby, które wzięły udział w badaniu, kilka miesięcy po ukończeniu szkoły zostaną zaproszone do rozmowy z ankieterem na temat aktualnej sytuacji edukacyjnej i zawodowej. Planowane terminy kolejnych badań: I – VI 2021, X 2021 – III 2022.

Badanie online dyrektorów

W badaniu wezmą udział dyrektorzy ponad 2 000 szkół zawodowych z całej Polski. Badanie będzie polegało na wypełnieniu krótkiej ankiety w formie online. Realizacja badania odbędzie w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Zdobycie dyplomu i wybory edukacyjno-zawodowe po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej w znaczący sposób decydują o kształcie kariery zawodowej.

Harmonogram Badań

Harmonogram działań w ramach poszczególnych modułów monitoringu losów absolwentów szkół zawodowych.

Badanie online uczniów
1

I – VI 2020

Realizacja badania z uczniami w szkołach.
2

X – XII 2020

Realizacja badania z absolwentami po ukończeniu szkoły.
3

IV – VI 2021

Realizacja badania z absolwentami po ukończeniu szkoły.
4

X – XII 2021

Realizacja badania z absolwentami po ukończeniu szkoły.
Wywiady indywidualne z uczniami
1

I – VI 2020

Realizacja badania z uczniami w szkołach.

2

I – VI 2021

Realizacja badania z absolwentami po ukończeniu szkoły.
3

X 2021 – III 2022

Realizacja badania z absolwentami po ukończeniu szkoły.
Badanie online dyrektorów
1

I - VI 2020

Realizacja badania z dyrektorami w szkołach.

Kontakt

Absolwencie!

ZMIENIŁY SIĘ TWOJE DANE KONTAKTOWE? POINFORMUJ NAS O TYM KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO.
Infolinia projektu
czynna Pn-Pt 9:00-17:00

+48 22 122 88 56